Wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiewie do Parku Wodnego w Świeciu

Dnia 18.01.2020 r. odbył się wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiewie do Parku Wodnego w Świeciu. Dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach dla początkujących z nauki pływania oraz w zajęciach sportowo – rekreacyjnych. W zamian za udział w zajęciach poprowadzonych przez Pana Prezesa WOPR – Franciszka Trzcińskiego dzieci otrzymały dyplomy od Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego […]

„Poznaj i integruj”

W ramach prowadzonych zajęć „Poznaj i integruj” od września 2019 roku uczymy się poprzez zabawę, ćwiczenia, dyskusje, krąg uczuć, prace w grupach, parach, własną aktywność rozpoznawać swoje emocje i dobrze nimi zarządzać, okazywać troskę, szacunek i zainteresowanie innym, budowania i rozwijania pozytywnych relacji z innymi poprzez świadomość swoich mocnych stron, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów […]

Zajęcia Integracji Sensorycznej w ramach zadania Walczymy dla Walczących

Zajęcia Integracji Sensorycznej w ramach zadania Walczymy dla Walczących. odbywają się dwa razy w tygodniu dla dwóch uczniów. Dla jednego z chłopców zajęcia są kontynuacją rozpoczętej w ubiegłym roku szkolnym terapii. Drugi z uczniów rozpoczął terapię po wcześniej przeprowadzonej diagnozie. Pracujemy nad usprawnianiem układu proprioceptywnego, przedsionkowego, dotykowego. Doskonalimy koncentrację uwagi, precyzję, sprawność, małą motorykę oraz […]