AKTYWNIE-KREATYWNIE

Od września 2018r.w ramach projektu  „Aktywnie – Kreatywnie” realizowane były w szkole zajęcia rozwijające kreatywność. Wspieranie postaw twórczych i prospołecznych, rozwijanie osobowości uczniów, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie -to tylko część celów działań skierowanych  do dzieci i młodzieży w ramach zajęć rozwijających aktywność i kreatywność. Zajęcia plastyczne, kulinarne oraz teatralne wyzwalały w dzieciach zarówno radość […]

Zajęcia ruchowe z Fundacją PZU

Pani Kaniowska Agnieszka w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzała wiele atrakcyjnych zajęć ruchowych z projektu „Aktywnie – Kreatywnie z Niepodległą” w ramach współpracy z Fundacją PZU po lekcjach. Poniżej przedstawiam krótką fotorelację z przeprowadzonych zajęć. Dzieci były tak bardzo zainteresowane zabawą oraz ruchem, że pragniemy przeprowadzić dalej podobne zajęcia w przyszłym roku szkolnym.

Gala podsumowująca projekt

Dnia 7 czerwca w Szkole Podstawowej w Lubiewie odbyła się wraz z dniem dziecka gala podsumowująca projekt „Aktywnie – Kreatywnie z Niepodległą”w ramach współpracy z Fundacją PZU. Nauczyciele prowadzący zajęcia z projektu zaprezentowali przebieg swoich zajęć. Pani Kaniowska Agnieszka przeprowadziła warsztaty ze Slime, Pani Małgorzata Porożyńska przestawiła eksperymenty chemiczne, pan Gulatowski Goman przygotował z uczniami […]