„ Budowa ogrodu sensorycznego w Lubiewie”

Ta niecodzienna i wyjątkowa w skali województwa inwestycja powstanie przy szkole w Lubiewie. A wszystko to dzięki pozyskanym środkom w ramach grantu Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” pozyskanego przez nasze Stowarzyszenie . Grantobiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoła z pomysłem:” Tytuł operacji: „ Budowa ogrodu sensorycznego w Lubiewie” Cel operacji: Celem projektu jest poprawa […]

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”

Grantobiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoła z pomysłem:” Tytuł operacji: „Ekonakręceni” – cykl warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej i regionalnej. Cel operacji: Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców obszaru LSR poprzez organizację warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej i regionalnej dla dzieci i młodzieży z obszaru LSR służących wzmacnianiu kapitału społecznego. Zakres operacji: Projekt „Ekonakręceni” – […]