AKTYWNIE-KREATYWNIE

Od września 2018r.w ramach projektu  „Aktywnie – Kreatywnie” realizowane były w szkole zajęcia rozwijające kreatywność. Wspieranie postaw twórczych i prospołecznych, rozwijanie osobowości uczniów, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie -to tylko część celów działań skierowanych  do dzieci i młodzieży w ramach zajęć rozwijających aktywność i kreatywność. Zajęcia plastyczne, kulinarne oraz teatralne wyzwalały w dzieciach zarówno radość jak i chęć działania. Zajęcia plastyczne rozwijały u uczniów zdolności manualne, pobudzały dziecięcą wyobraźnię, a wykorzystane często nietypowe materiały budziły ciekawość i dawały możliwość nowego zastosowania, natomiast zajęcia kulinarne to okazja do samodzielnego odczytania przepisów, przyrządzenia smakołyków oraz degustacja stworzonych przysmaków. Oprócz wyżej wymienionych zajęć, dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia teatralne-tu każdy mógł wcielić się w określoną rolę, przełamać swoja nieśmiałość, popracować nad dykcją i scenografią. Przygotowane przedstawienia uświetniły spotkania z rodzicami. Zajęcia ,,Aktywnie-Kreatywnie” były jedną z szans na wszechstronny rozwój każdego dziecka. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem i wielkim zaangażowaniem uczniów.

Projekt został zrealizowany dzięki współpracy z PZU Fundacją.

Prowadząca zajęcia Wiesława Pianowska

Post Author: szkolazpomyslem